Munera 3

Prometna šola Maribor sodeluje v projektu MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in z razvojem trga dela, s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Prometna šola Maribor bo ponujala podjetjem in zaposlenim naslednje možnosti:

  • študij za zaposlene (višješolski študijski program Logistično inženirstvo),
  • srednje strokovno izobraževanje – prekvalifikacije in
  • programe za usposabljanja.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Udeleženci programa bodo nadgradili kompetence na področju konstruiranja s pomočjo programa AutoCAD. Seznanjeni bodo s celotnim ravninskim (2D) in prostorskim (3D) oblikovanjem ter izdelavo tehnične dokumentacije.

Interna spletna učilnica za usposabljanje "Strokovno komuniciranje varnostnikov v tujem jeziku".

Nemščina v okviru projekta MUNERA 3.